a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/09
Iepirkuma nosaukums Iekšējo un ārējo elektrotīklu un apgaismes ķermeņu darbības nodrošināšana Ādažu novadā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
21.02.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.03.2017. 10:00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums izbeigts bez rezultāta atbilstoši Komisijas 2017.gada 21.marta lēmumam (protokols Nr.05-30-2017/09-4).

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv