a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/131
Iepirkuma nosaukums Grupiņu izbūve Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
06.08.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.08.2019. 10.00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama un piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/25518

Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste T.67996298, e: iepirkumi@adazi.lv