a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/92
Iepirkuma nosaukums Grīdas uzkopšanas iekārtas piegāde
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
05.06.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.06.2019. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama un piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22681

Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciālists, T.67996298, e: iepirkumi@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 12.07.2019.
Izpildītājs SIA "Pireka"
Līgumcena (bez PVN) 9532.24