a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/45
Iepirkuma nosaukums Grīdas mazgājamās mašīnas piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
15.03.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Profiks Clean
Līgumcena (bez PVN) 1633.02