a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/135
Iepirkuma nosaukums Grāvja atjaunošana īpašumā “Vectiltiņi”
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
16.08.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.08.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste T.67996298, epasts: iepirkumi@adazi.lv

Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 16.08.2019.
Izpildītājs SIA “RIAS”, Reģ. Nr.40103112973
Līgumcena (bez PVN) 4876.00 euro bez PVN.