a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/178
Iepirkuma nosaukums Grants,šķembu,frēzētā asfaltbetona un dabiskā seguma ielu un ceļu uzturēšana Ādažu novadā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
19.08.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.08.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 06.09.2016.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs Z/S "Urgas"
Līgumcena (bez PVN) 33060.00