a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/153
Iepirkuma nosaukums Grants – šķembu ceļa virskārtas izbūve ceļam uz šķiroto atkritumu laukumu Kadagā
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
11.10.2019.
Stadija Pabeigts
Kontaktpersonas
ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv
Izpildītājs SIA "Ķekava PMK" reģ. nr.40003124389
Līgumcena (bez PVN) 5999.00 euro bez PVN.