a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2015/94
Iepirkuma nosaukums Grants ceļu virskārtas remontdarbi un apstrāde ar putekļu absorbentu
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
09.06.2015.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.06.2015.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298