a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/82
Iepirkuma nosaukums Grāmatu iegāde bibliotēkas krājumu papildināšanai
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
06.06.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA LATVIJAS GRĀMATA
Līgumcena (bez PVN) 2000