a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/35
Iepirkuma nosaukums Gaujas un Līgo svētku tehniskais nodrošinājums
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
02.03.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.03.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA RJK
Līgumcena (bez PVN) 22271.4