a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/104
Iepirkuma nosaukums Gaujas ielas pieslēguma izbūve
Iepirkuma veids IZŅĒMUMS
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
04.08.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 04.08.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs A/S "A.C.B."
Līgumcena (bez PVN) 7529.60