a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/08
Iepirkuma nosaukums Gaujas ielas 33A ēkas pagaidu uzkopšanas pakalpojumi
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
28.01.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA Ādažu Namsaimnieks
Līgumcena (bez PVN) 14698