a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/12
Iepirkuma nosaukums Garīgās un reproduktīvās veselības veicināšanas pakalpojumi – grupu nodarbību vadīšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
14.02.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 27.02.2017.
Izpildītājs Iepirkuma 2.daļā - BIEDRĪBAI “PAPARDES ZIEDS” (100,00 euro);
Iepirkuma 3.daļā - NODIBINĀJUMAM “CENTRS DARDEDZE” (165.00 euro);
Iepirkuma 4.daļā - BIEDRĪBAI “PAPARDES ZIEDS” (450,00 euro);
Iepirkuma 6.daļā – INITAI GAILEI (800,00 euro);
Iepirkuma 7.daļā – MARINAI DANGO (250,00 euro).
Līgumcena (bez PVN) Iepirkuma 2.daļā - BIEDRĪBAI “PAPARDES ZIEDS” (100,00 euro);
Iepirkuma 3.daļā - NODIBINĀJUMAM “CENTRS DARDEDZE” (165.00 euro);
Iepirkuma 4.daļā - BIEDRĪBAI “PAPARDES ZIEDS” (450,00 euro);
Iepirkuma 6.daļā – INITAI GAILEI (800,00 euro);
Iepirkuma 7.daļā – MARINAI DANGO (250,00 euro).