a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/145
Iepirkuma nosaukums Dienas nometņu organizēšana un vadīšana 10-13 gadus veciem skolas vecuma bērniem
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
24.09.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv

Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 24.09.2019.
Izpildītājs Biedrība "DUEsports" Reģ.nr. 40008208818.
Līgumcena (bez PVN) 2350.00 bez PVN.