a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/167
Iepirkuma nosaukums Gājēju tilta remonts
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.07.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs H&D Lat
Līgumcena (bez PVN) 3674.33