a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/25
Iepirkuma nosaukums Gaismas sistēmu piegāde Ādažu Kultūras centram
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
10.03.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.03.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA DIOGENS AUDIO
Līgumcena (bez PVN) 3860