a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/167
Iepirkuma nosaukums Gaisa attīrītāju iegāde
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
29.11.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Izpildītājs SIA ORO Latvija
Līgumcena (bez PVN) 3933.80,00 euro bez PVN.