a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/28
Iepirkuma nosaukums Futbola laukuma kopšanas tehnikas piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
24.03.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.04.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA GAFO
Līgumcena (bez PVN) 2140.49