a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/82
Iepirkuma nosaukums Formas tērpu piegāde
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
03.05.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 03.05.2019.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA “VIK”, reģ nr. 40003276146
Līgumcena (bez PVN) 4 047.00