a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/51
Iepirkuma nosaukums Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.04.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 13.04.2018.
Izpildītājs SIA "RMS Group"
Līgumcena (bez PVN) 5997.68