a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/83
Iepirkuma nosaukums Fiziskās apsardzes nodrošināšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
03.05.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 03.05.2019.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA “RMS group apsardze”, reģ nr. 40103989711
Līgumcena (bez PVN) 5 997.77