a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/85
Iepirkuma nosaukums Fiziskās apsardzes nodrošināšana Gaujas svētkos
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
22.04.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Koblenz Drošība
Līgumcena (bez PVN) 2157.4