a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/58
Iepirkuma nosaukums Esošās ventilācijas sistēmas renovācija Ādažu vidusskolā un sporta centrā
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
24.04.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.05.2018. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Objekta sanāksmes norises laiki:

2018.gada 26.aprīlī, plkst. 10:00;

2018.gada 27.aprīlī, plkst. 10:00;

2018.gada 02.maijā, plkst. 10:00.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 11.05.2018.
Izpildītājs SIA "Krimont"
Līgumcena (bez PVN) 33427.18