a a a
Identifikācinas numurs ĀND2012/89 ERAF
Iepirkuma nosaukums Esošā Ādažu aizsargdambja un caurtekas – regulatora rekonstrukcijas projektēšana un būvdarbi ERAF projekta
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
28.09.2012.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.11.2012.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, ĀND iepirkumu speciāliste, t.67996298, 27628211, rita.ozolina@adazi.lv
Izpildītājs SIA RIGA RENT
Līgumcena (bez PVN) 488949