a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/89
Iepirkuma nosaukums Energoauditu pārskatu un energosertifikātu aktualizācija Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes un vidusskolas ēkām
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
05.05.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Ekodoma
Līgumcena (bez PVN) 3180