a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/92
Iepirkuma nosaukums Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
17.07.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA TELIA LATVIJA
Līgumcena (bez PVN) 2686