a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/112
Iepirkuma nosaukums Elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšana Ādažu vidusskolā
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
20.05.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Telia Latvija
Līgumcena (bez PVN) 2088