a a a
Identifikācinas numurs ĀND2010/23
Iepirkuma nosaukums Elektroinstalācijas materiālu iegāde PSIA
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
18.08.2010.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.09.2010.
Stadija Pabeigts
Kontaktpersonas Dzintars Kronbergs, tel: 26137715, fakss: 7997828, e-pasts: dzintars.kronbergs@adazi.lv
Izpildītājs SIA Elektro LV; skat. Pievienotais dokuments 2
Līgumcena (bez PVN) 45967