Identifikācinas numurs ĀND 2015/61
Iepirkuma nosaukums Elektroenerģijas piegāde
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
22.04.2015.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.06.2015.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, t.67996298, rita.steina@adazi.lv
Izpildītājs SIA ENEFIT
Līgumcena (bez PVN) 424011