Identifikācinas numurs ĀND2013/01
Iepirkuma nosaukums Elektroenerģijas piegāde
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
02.01.2013.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.02.2013.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Ādažu novada domes iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.ozolina@adazi.lv