a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/100
Iepirkuma nosaukums Elektroapgādes kabeļa pieslēguma ierīkošana peldošai strūklakai Vējupē, Ādažos
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
10.05.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA Leģenda Gold
Līgumcena (bez PVN) 1973.92