a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2020/09
Iepirkuma nosaukums Ēku numura zīmju izgatavošana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
04.02.2020.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv
Izpildītājs SIA “Darba spars”, reģ nr. 40003096564
Līgumcena (bez PVN) 4 338,84 euro bez PVN.