a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2015/15
Iepirkuma nosaukums Ēku deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumi
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
23.02.2015.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv, Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA EKOSKAN
Līgumcena (bez PVN) 2303