a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/16
Iepirkuma nosaukums Ēku deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumi
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
24.02.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv; 67996298
Izpildītājs SIA EKOSKAN
Līgumcena (bez PVN) 2148.76