a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/56 ERAF
Iepirkuma nosaukums Ekspertīzes veikšana tehniskajam projektam
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
22.04.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.05.2014.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298;
Karīna Miķelsone, Karina.Mikelsone@adazi.lv, 67996086