a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/65
Iepirkuma nosaukums Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
Iepirkuma veids B daļas pakalpojumu iepirkums
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
06.04.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.04.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.steina@adazi.lv
Izpildītājs SIA IRG
Līgumcena (bez PVN) 376200