a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/143
Iepirkuma nosaukums Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Ādažu Mākslas un mūzikas skolas vasaras nometnei Cēsīs
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
01.07.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA IKKV
Līgumcena (bez PVN) 2463.9