a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/95
Iepirkuma nosaukums Ēdināšanas pakalpojumi nometnes laikā
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
14.07.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 14.07.2017.
Izpildītājs SIA "IKKV"
Līgumcena (bez PVN) 3311.40