a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/193
Iepirkuma nosaukums ĒDINĀŠANA KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
16.09.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.09.2016. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas nosacījumiem. Paredzamā līgumcena – līdz 400 000 EUR bez PVN.

Iepirkumu komisija 2016.gada 11.oktobrī ir pabeigusi piedāvājumu izvērtēšnau, piešķirot līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam pretendentam – SIA “Dagi”. Piedāvātā vienas dienas ēdināsānas cena – 1,80 EUR bez PVN.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 11.10.2016.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Dagi"
Līgumcena (bez PVN) 356 400,00 EUR bez PVN - kopējā ēdināšanas cena par 5 gadiem