Identifikācinas numurs ĀND 2018/120
Iepirkuma nosaukums Dizainera pakalpojumi
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
28.11.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.12.2018. 10.00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv