a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/66
Iepirkuma nosaukums Digitālās audio vadības sistēmas un Skatītāju zāles skaņu sistēmas modernizācija Ādažu Kultūras centrā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
09.05.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.05.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA SGS SISTĒMAS
Līgumcena (bez PVN) 7661.15