a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/99
Iepirkuma nosaukums Dienas nometņu organizēšana un vadīšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
24.05.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciālists T.67996298, e: iepirkumi@adazi.lv

Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 24.05.2019.
Izpildītājs I daļa - Biedrību “DUEsport” reģ nr. 40008208818;
II un III daļa - Biedrību “ATTĪSTĪBAS PARKS”, reģ. nr. 40008251721
Līgumcena (bez PVN) I daļa: 2488.00 euro;
II daļa: 2450.00 euro;
III daļa: 2490.00 euro.