a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/03
Iepirkuma nosaukums Dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumi
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.01.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 13.01.2017.
Izpildītājs SIA "EkoSkan"
Līgumcena (bez PVN) 3847.11