a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/103
Iepirkuma nosaukums Dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
04.08.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 04.08.2017.
Izpildītājs SIA "Profilakse"
Līgumcena (bez PVN) 3517.00