a a a
Identifikācinas numurs ĀŪ 2014/2
Iepirkuma nosaukums Degvielas piegāde SIA Ādažu Ūdens vajadzībām
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
14.05.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.05.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Aivars Dundurs, 67996581
Izpildītājs Virši_A AS
Līgumcena (bez PVN) 28456.1