a a a
Identifikācinas numurs ĀND2011/6
Iepirkuma nosaukums Degvielas piegāde PSIA „Ādažu Glābšanas dienests” vajadzībām
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
09.02.2011.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.03.2011.
Stadija Pabeigts
Kontaktpersonas Dzintars Kronbergs 26137715
Izpildītājs
Līgumcena (bez PVN) 0