Identifikācinas numurs ĀND 2018/69
Iepirkuma nosaukums Degvielas piegāde
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
15.05.2018.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.05.2018. 10:00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa. T.67996298, e: zane.liepina@adazi.lv