Identifikācinas numurs ĀND 2017/73
Iepirkuma nosaukums Degvielas piegāde
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
19.05.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.06.2017. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 06.06.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs A/S "Virši-A"
Līgumcena (bez PVN) 30027.35