Identifikācinas numurs ĀND 2017/91
Iepirkuma nosaukums DATORU KOMPONENŠU PIEGĀDE
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
14.07.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.07.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta regulējumam. Līguma izpildes termiņš –12 mēneši. Līgums tiks noslēgts par kopējo maksimālo līgumcenu 7000,00 EUR bez PVN, bet pasūtītājs būs tiesīgs līguma darbības laikā iegādāties preces, kuru kopējā vērtība ir mazāka par kopējo maksimālo līgumcenu.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 01.08.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Telcom"
Līgumcena (bez PVN) 7000.00