Identifikācinas numurs ĀND 2019/144
Iepirkuma nosaukums Datoru komponenšu piegāde
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
10.09.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.09.2019. 10.00
Stadija Aktīvs
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama un piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26962

Kontaktpersonas
ĀND Iepirkumu speciāliste T.67996298, e: iepirkumi@adazi.lv