Identifikācinas numurs ĀND 2019/144
Iepirkuma nosaukums Datoru komponenšu piegāde
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
10.09.2019.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.09.2019. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama un piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā:https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26962

Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste T.67996298, e: iepirkumi@adazi.lv
Izpildītājs SIA "TelCom" Reģ. nr. 40003899464
Līgumcena (bez PVN) 5061.53 EUR bez PVN.